Telegram cập nhật tính năng share nhiều Group/Channel chỉ với 1 link

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể dễ dàng tạo thư mục – folder trò chuyện tùy chỉnh với tối đa 200 cuộc trò chuyện — và chia sẻ nó với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người theo dõi bằng cách gửi một liên kết. Chỉ với một lần nhấn, người nhận có thể tham gia mọi nhóm và kênh Telegram trong thư mục một cách thuận tiện.

Điều này mở ra một quy trình giới thiệu liền mạch cho các công ty, cho phép các nhà báo và chuyên gia chia sẻ nhanh chóng danh sách các nguồn tin tức và cộng đồng được tuyển chọn, v.v.

Tạo thư mục trò chuyện

Để tạo thư mục trò chuyện, hãy đi tới Cài đặt > Thư mục trò chuyện trên bất kỳ ứng dụng Telegram nào. Chọn các cuộc trò chuyện mà bạn muốn đưa vào và đặt tên cho cuộc trò chuyện đó – thư mục của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng một tab riêng biệt trong danh sách trò chuyện của bạn, chẳng hạn như Công việc hoặc Tin tức.

Mỗi thư mục trò chuyện có thể chứa tối đa 200 cuộc trò chuyện – và bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có thể được thêm vào nhiều thư mục.

Chia sẻ thư mục của bạn

Để chia sẻ thư mục của bạn, hãy nhấn và giữ tên thư mục trong danh sách trò chuyện của bạn và chọn ‘Chia sẻ’ – hoặc mở thư mục trong Cài đặt > Thư mục Trò chuyện. Điều này sẽ tạo một liên kết mời mới cho thư mục của bạn. Bạn có thể chọn cuộc trò chuyện nào từ thư mục sẽ khả dụng với những người có liên kết này.

Chọn Trò chuyện để Chia sẻ

Khi tạo liên kết mời, bạn có thể chọn bất kỳ nhóm hoặc kênh công khai nào cũng như các nhóm và kênh riêng tư mà bạn có quyền quản trị để mời người dùng. Người dùng cá nhân và bot không thể được chia sẻ cùng với thư mục, nhưng người dùng có thể thêm chúng theo cách thủ công sau.

Chia sẻ thư mục với ai đó cho phép họ trực tiếp tham gia tất cả các cuộc trò chuyện trong đó – ngay cả những cuộc trò chuyện thường cần Yêu cầu tham gia (vì lý do này, chỉ quản trị viên mới có thể thêm các cuộc trò chuyện công khai có yêu cầu tham gia vào các thư mục có thể chia sẻ).

Sau khi chọn các cuộc trò chuyện, bạn có thể sao chép liên kết mời hoặc chia sẻ ngay lập tức. Khi người nhận nhấp vào liên kết, họ sẽ nhận được lời mời và xem trước thư mục – sau khi chấp nhận, họ sẽ được thêm vào mọi cuộc trò chuyện và thư mục sẽ xuất hiện trong danh sách trò chuyện của họ. Nếu sau đó họ xóa thư mục, họ cũng có thể rời khỏi tất cả các cuộc trò chuyện trong đó chỉ bằng một lần nhấn.

Quản lý cấp truy cập

Các thư mục có thể có tối đa 100 liên kết mời duy nhất – mỗi liên kết cấp quyền truy cập vào các cuộc trò chuyện khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo liên kết ‘Người quản lý’ chia sẻ tất cả các cuộc trò chuyện từ thư mục Công việc của mình, trong khi ‘Thực tập sinh’ chỉ mở khóa 2 hoặc 3.

Tương tự, ai đó có thư mục Tin tức có các kênh bằng nhiều ngôn ngữ có thể muốn tạo các liên kết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha riêng biệt – hoặc các liên kết dành cho Tin tức Thế giới và Tin tức Địa phương.

Liên kết đặt tên

Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các cấp truy cập khác nhau bằng cách đặt tên riêng cho mỗi liên kết mời. Để làm như vậy, hãy nhấn và giữ tên thư mục của bạn và chọn Chỉnh sửa thư mục, sau đó nhấn vào liên kết > ⋮ trên Android hoặc … trên iOS > Chỉnh sửa tên.

Tên liên kết bạn chọn là riêng tư và sẽ không được hiển thị cho những người dùng khác.

Cập nhật thư mục

Khi bạn thêm các cuộc trò chuyện mới vào thư mục của mình, chúng sẽ không tự động xuất hiện đối với những người dùng đã thêm thư mục qua liên kết mời. Điều này rất hữu ích, trong trường hợp bạn cần thêm một số cuộc trò chuyện để thuận tiện cho mình.

Nếu bạn muốn cập nhật thư mục cho những người dùng khác, bạn có thể cập nhật liên kết mời hiện có, thêm các cuộc trò chuyện mới. Bất kỳ ai đã sử dụng liên kết đó sẽ được nhắc tham gia các cuộc trò chuyện mới.

Để cập nhật một liên kết, hãy chọn thư mục từ Cài đặt > Thư mục Trò chuyện, chạm vào liên kết, sau đó chọn các cuộc trò chuyện mới mà bạn muốn đưa vào.

Tùy chỉnh thư mục

Sau khi người dùng thêm thư mục của bạn qua liên kết mời, họ có thể tùy chỉnh thư mục đó bằng cách thay đổi tên, thêm cuộc trò chuyện của riêng họ hoặc xóa người khác. Ví dụ: những người dùng đã thêm thư mục Công việc mà bạn đã chia sẻ với họ có thể thêm các cuộc trò chuyện trực tiếp với đồng nghiệp từ bộ phận của họ.

Các cuộc trò chuyện mới mà bạn thêm vào thư mục sẽ không được chia sẻ tự động. Nếu bạn cập nhật liên kết lời mời theo cách thủ công, những người dùng đã thêm thư mục của bạn sẽ nhận được đề xuất tham gia các cuộc trò chuyện mới.

Lưu ý:

Tất cả người dùng Telegram có thể thêm 2 thư mục có thể chia sẻ, mỗi thư mục chứa tối đa 100 cuộc trò chuyện – để tham gia cùng đồng nghiệp hoặc chia sẻ sở thích với bạn bè. Người đăng ký Telegram Premium mở khóa 20 thư mục có thể chia sẻ với tối đa 200 cuộc trò chuyện mỗi thư và có thể tạo tối đa 100 liên kết mời khác nhau cho mỗi thư mục.

Giống như tất cả các tính năng của Telegram Premium, đây mới chỉ là khởi đầu – mong đợi chức năng mạnh mẽ hơn nữa với các bản cập nhật trong tương lai.

Đăng Bình Luận